-naute,


-naute,
-nautique (съставни части на сложни думи) от гръцки nautês "плавател, моряк", nautikos "който се отнася до мореплаването".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.